Mašinski materijali u području rada Mašinstvo i obrada metala, namenjen je učenicima obrazovnog profila Mašinski tehničar motornih vozila, 1.razred