Kurs iz predmeta računarstvo i informatika za I razred. 
Tema kursa je Uvod u računarske mreže.

HTML, CSS, Dreamweaver, blogovi, Alice 3, Greenfoot  i još ...