Dostupni kursevi

Binarni i dekadni sistem, hardver, softver...

Tema kursa je Uvod u računarske mreže.

Predmet Organizacija rada namenjen je učenicima IV razreda obrazovnog profila Mašinski tehničar motornih vozila

Mašinski materijali u području rada Mašinstvo i obrada metala, namenjen je učenicima obrazovnog profila Mašinski tehničar motornih vozila, 1.razred

Otpornost materijala je zasebna celina predmeta Mehanika koja se proučava u prvom razredu u toku drugog polugodišta. Kurs je namenjen učenicima obrazovnih profila iz područja rada mašinstvo i obrada metala i saobraćaja

Kinematika je deo predmeta Mehanika koji se sluša u drugom razredu i prvom polugodištu. Namenjen je učenicima obrazovnih profila Tehničar drumskog saobraćaja kao i svim učenicima iz područja rada saobraćaj i mašinstva i obrade metala.

Dinamikaje deo predmeta Mehanika koji se sluša u drugom razredu i drugom polugodištu. Namenjen je učenicima obrazovnih profila Tehničar drumskog saobraćaja kao i svim učenicima iz područja rada saobraćaj i mašinstva i obrade metala.Pomoć za Pretraži kurseve